درباره‌ی من

پس از هربار توصیف خود، می‌فهمم آن چیزی نیستم که می‌گویم.